Hasábburgonya

Hasábburgonya

850,- Forint

French fries Pommes frites