Hasábburgonya

Hasábburgonya 850,- Forint French fries Pommes frites